Skap et bedre læringsmiljø for barnaSett inn et bord, noen stoler og hyller – det må være godt nok. For 20 år siden var det kanskje det, men i dagens skole og barnehage stilles det nå høyere krav og fleksibilitet til innredning.

Når vi innreder i skoler og barnehager, ønsker vi å skape rom ut ifra ulike behov. Dette kan løses ved å lage ulike soner for utforskning, samarbeid, deling og ikke minst ro. En innredning som deler klasserommet inn i ulike soner, skaper i tillegg til varierte læringsmiljøer, også et lavere lydnivå som fører til økt konsentrasjon hos elevene. For barn i barnehagen vil det være behov for ulike soner der lek og læring står i fokus. Vi mener det trengs møbler med fleksibilitet, uten at det går på bekostning av kvalitet. La møblene være en av kildene til å gi barna inspirasjon.

Senere år har sansene våre, spesielt i barnehagen, fått økt fokus. Å lage sanserom, eller kanskje bare et sansehjørne, krever ikke så mye. Rent bortsett fra det pedagogiske utbytte, har opplevelsen og spenningen i den dempede atmosfæren en verdi i seg selv. Ved hjelp av produkter og miljøer hjelper vi barna å utvikle og trene sansene.

     

Farger i samspill og harmoni

Har du noen gang tenkt over hvordan fargen i et rom påvirker deg? Enten om det er for å tenke kreativt eller slappe av, spiller farger en stor rolle for oss mennesker. Derfor er farger viktig når vi velger til de ulike innredningene.

Vi har fokus på farger, sette barn og ungdom i sentrum, og tar utgangspunkt i deres verdier og behov når vi innreder. 

Farger kan skape stemning, inspirere, fremheve, identifisere og forsterke pedagogiske leker og læringsmiljøer, i tillegg til å skape trivsel. Enda bedre er det med en fargesetting som både er inspirerende og beroligende. Jobb gjerne med dempede toner og mindre kontraster. Selv de mest aktive barna trenger ro og avskjerming fra tid til annen. 

Lær mer om farger i læringsmiljø

   

Hvordan jobber vi med skole/barnehage prosjekter?

Hvert år får vi flere oppdrag knyttet til skole og barnehage. Når disse oppdragene kommer, er det viktig for oss å kartlegge hva kunden ønsker. Hva opplever kunden som fungerer, og hva mangler?

For oss i PM Danielsen er det viktig å tenke på praktiske løsninger og funksjon. En benk har for eksempel helt andre egenskaper enn en stol, og et rundt bord kan gi helt andre muligheter enn et firkantet bord. Dette er noe av det vi ser på sammen med våre kunder i søken etter den optimale innredningen.

Ofte kan det å bare bytte til runde bord eller noen mer ergonomiske stoler, bidra til å gjøre en forskjell i et rom som fungerer dårlig. Det er her vår ekspertise kommer inn i bildet.

I Markveien barnehage, Grimstad, har vi hos PM Danielsen utført en innredningsjobb ved å ha fokus på kombinasjonen mellom lek og læring.

   

Visste du at PM også leverer til spesialrom?

På skole er det ofte andre rom enn klasserommene som også krever innredning. Sløydrom, frisørsalong,  eller rom for annet kreativt arbeid kan trenge spesialtilpassede møbler, noe vi i PM Danielsen gjerne hjelper deg med.

Se så stilige frisørstoler, Eilert Sundt vgs. i Farsund fikk da vi fikk muligheten til å levere møbler til dem.

Noen referansebilder til inspirasjon

Eilert Sundt videregående

Eilert Sundt videregående

Fagskolen Grimstad

Fagskolen Grimstad

Tvedestrand videregående

Tvedestrand videregående

Markveien barnehage

Markveien barnehage

Eilert Sundt videregående

Eilert Sundt videregående

Fagskolen Grimstad

Fagskolen Grimstad

Tvedestrand videregående

Tvedestrand videregående

Markveien barnehage

Markveien barnehage