Om oss

Kjære kunde!

PM Danielsen interiør og kontorutstyr er nå kjøpt opp av Norengros Gustav Pedersen AS.

Norengros Gustav Pedersen AS er Sørlandets ledende leverandører av møbler, kontormaskiner og rekvisita til kontor, skole, barnehage og helsesektor. Vi har avdelinger i Kristiansand, Arendal og Mandal.

PM Danielsen var et firma med en fargerik og variert historie. Startet som bokhandel i 1895. En forretning og medarbeidere som har klart seg gjennom skiftende tider og i 2020 kunne feire 125 år jubileum.
Vi har opplevd sterk vekst og fremgang og vil forsterke vår ambisjon om å tilfredsstille kundenes behov med høy kompetanse, kvalitet og topp service. Vi jobber hele tiden med utvikling og følge med i tiden. Våre fagområder har vært i stor endring den senere tid. Vi har i dag de beste leverandører og produkter med oss til å hjelpe kunden på beste måte. Ansattes kompetanse og erfaring er en høy verdi og den verdien utvikles best på kreativt vis i et forpliktende samspill og aktiv dialog med kunder. Åpen innovasjon som igjen vi tror vil gjøre sluttresultatet best! Med et sterkt øye for design, høy kvalitet og bærekraft skal produktene tilby funksjon, form, komfort og andre viktige aspekter i henhold til brukerens behov og krav.

125 års erfaring skal skape en betydning for våre kunder, samfunn og miljø.

Vi kan tilby løsninger med kvalitetsprodukter  til store og små bedrifter på hele Sørlandet som tilfredsstiller de fleste behov og vi kan skreddersy den optimale løsning hvis dette er ønskelig.

Vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre!

 

Miljø  

Norengros Gustav Pedersen AS skal ha et bevisst forhold til miljørelaterte problemstillinger, alltid være villige til å diskutere miljørelaterte problemstillinger med kunder så vel som offentlige organisasjoner, og som et minimum til enhver tid være oppdatert på og oppfylle norsk lovgivning vedrørende internkontroll, helse, miljø og sikkerhet.

Miljøsertifisering
I 2016 ble Norengros Gustav Pedersen AS sertifisert med ISO 14001 miljø. Vi er i tillegg medlem i Grønt Punkt som vil si at vi er en aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje og betaler vederlag til disse samt til El-retur.

Sertifiseringene bevitner at vi lever opp til offisielle og anerkjente miljøkrav, og at våre arbeidsprosesser og rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon.

Vi ønsker å føre en miljøvennlig innkjøpspolitikk. Dette innebærer at vi bl.a. legge vekt på miljømessige konsekvenser gjennom produktets levetid og livssykluskostnader.

Miljøvennlige varer skal foretrekkes med den hensikt å oppnå minst mulig forbruk av ressurser, mindre forurensning, mindre avfall og økt gjenvinning / resirkulering så lenge dette er praktisk gjennomførbart. Produktenes levetid, holdbarhet, reparerbarhet, innhold og gjenvinnings potensiale er også forhold som tas i betraktning.

Les mer om vår miljøprofil her.

 

Sertifikater

Achilles registrert sertifikat
StartBank registreringsbevis

   Achilles logo StartBank logo