Markveien barnehage Grimstad

Markveien kulturbarnehage er en fire-avdelings barnehage med barn i alderen 0 til 6 år.

Småsmelle (0-2 år) - 18 fulle plasser, Blåsprett (0-2 år) - 18 fulle plasser, Stjernesildre (3-6 år) - 18 fulle plasser, Solrose (3-6 år) - 18 fulle plasser

Visjon er å kombinere lek og læring. Barn er i utgangspunktet nysgjerrige, undersøkende og vitebegjærlige. Det er en iboende trang hos barnet å forstå og tilegne seg den verden de lever i. Barnehagen skal derfor tilrettelegge for lek og læring og bidra til gode utviklingsmuligheter.

For å bevare barnets utforskertrang, er det viktig å styrke deres mestringsfølelse og ikke møte barnet  med kunnskapskrav. Barndommen skal være en arena der barn i størst mulig grad beskyttes mot voksenverdenens krav og stress. Dette gir et best mulig utgangspunkt for en harmonisk og trygg utvikling hos det enkelte barn.

Vi hos PM Danielsen interiør og kontorutstyr takker for levering av møbler og inventar.