Med tilhørighet og mangfold mot fremtiden

Vi tror at en skole sine verdier betyr noe for de som skal søke videregående skole. Våre verdier sier noe som hva som er aller viktigst for oss, og vi opplever at vi har elever som står for de samme verdiene som oss.

Eilert Sundt vgs. har valgt formuleringen "Med tilhørighet og mangfold mot fremtiden" som skolens ledestjerne. Det å være en del av et mangfoldig felleskap med mennesker som er ulik deg selv, kan noen ganger oppleves utfordrende. Men vi er overbevist om at det du lærer ved å være en del av dette fellesskapet, vil gi deg en kompetanse om hvordan du omgås andre mennesker som vil være viktig for deg i fremtiden.

Vi hos PM Danielsen er stolt over at vi fikk muligheten til å levere møbler til Eilert Sundt vgs. i Farsund.

Tusen takk!