Det er så mye som er ergonomiMange tenker på ergonomi som hev/senk-bord og riktig sittestilling. Men visste du at ergonomi også handler om lyd, lys, klima og trivsel?

Arbeidstilsynet forklarer ergonomi på denne måten «Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.» Ergonomi handler altså om å skape et godt arbeidsmiljø, og det finnes ikke en oppskrift som passer alle. Det handler om å legge til rette for individet - både fysisk og psykisk. Et godt arbeidsmiljø handler derfor like mye om god sittestilling som trivsel, belysning, luftkvalitet og aktivitetsnivå, og man må huske å tenke på «det store bildet».

Vi i har lang erfaring med å utforme lokaler og arbeidsstasjoner med et ergonomisk utgangspunkt. Vi kartlegger de ulike behovene, og kommer med anbefalinger som legger til rette for et godt arbeidsmiljø, som både kan bedre allerede oppståtte plager og forebygge nye.

     

Ergonomi på arbeidsplassen

Når vi i PM Danielsen jobber med ergonomi på arbeidsplassen starter vi alltid med å finne stolen som gir brukeren avlastende og behagelig sittestilling.

«Aller helst ønsker vi at kundene våre prøver ut ulike stoler på sin arbeidsplass. Det er viktig at stolen er individuelt tilpasset og at man har variasjon i løpet av dagen. Når behovet for riktig sittestilling er dekket, kan vi sammen se på om det melder seg andre behov – som for eksempel justering av skjermer, arbeidsbord eller lysforhold.

God ergonomi på arbeidsplassen strekker seg altså langt utover en god stol og hev/senk-bord. Når produktene for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er på plass, kan man begynne å fokusere på de psykososiale faktorene.

Hvordan man har det rundt seg, belysning, klima, renslighet og trivsel er alle viktige faktorer å tenke over for å skape et best mulig arbeidsmiljø. Hvis man skal tenke gjennomgående ergonomi må man ta stilling til, og jobbe med alle disse faktorene. Arbeidsgiver og arbeidstaker må sammen kartlegge og legge til rette best mulig for hver enkelt.

Hvis man allerede fra planleggingsfasen av et nytt bygg eller nye kontorplasser etterstreber universell utforming, betyr det at alle mennesker kan bruke rommet på likestilt måte – og det blir lite behov senere for ekstra tilrettelegging. Det er «dessverre» få fasitsvar, og det er lite som passer alle. Men hvis man velger fleksible løsninger som hev/senk-bord og gode stoler som enkelt kan endres i høyde og med god bevegelighet, kan det enkelt tilpasses brukeren. Ergonomi er også god økonomisk tankegang for arbeidsgiver. En god ergonomisk utformet arbeidsplass hindrer sykefravær og skaper større trivsel og bedre inkludering.

Noen helt enkle tips til god ergonomi på arbeidsplassen:

  • Varier mellom sittende og stående arbeidsstilling. Når du sitter bør du bruke en stol som kan justeres i høyde og med muligheter for bevegelse av sete og rygg. Det finnes også mange «hjelpemidler» som matter, sykkel og balansebrett – for bedre blodsirkulasjon gjennom arbeidsdagen.
  • Ta pauser og beveg deg. Gå en tur rundt bygget, rull på skuldrene eller gjør noen øvelser som får opp spenningene.
  • Den mest ergonomiske arbeidsstillingen er å ha arbeidsbordet i albuehøyde. Det er også viktig at fotbladene treffer bakken for å avlaste bekken og korsrygg.
  • Har du tenkt over belysningen rundt arbeidsstasjonen din? God belysning er ikke reflekterende eller sjenerende, og kan helst dimmes.
  • Skap et miljø som du trives i, og som løfter humøret. En grønn plante, et bilde eller sitat på pulten er små ting som kan gjøre stor forskjell på trivselen.

Les gjerne hvordan vi løste det hos RSM Mandal

     

Ergonomi i skolen

Det er vel så viktig å ha fokus på god ergonomi i skolen som på arbeidsplassen. Barn og unge er i stadig utvikling, og med riktig fokus vil vi kunne forhindre kroppslige plager i fremtiden, samtidig som vi skaper bedre rom for fokus og læring.

Skolen er elevenes arbeidsplass, og de tilbringer mye av dagen sin der. Dessverre henger mange skoler og undervisningssteder igjen i «eldre tider». For mange henger det sammen med økonomi og budsjett, mens for andre er det ren uvitenhet eller valg av de enkleste løsningene. Burde ikke barna ha de samme ergonomiske produktene og fokuset som de voksne på arbeidsplassen

Opplæringsloven § 9a-7 sier: «… Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov». Ergonomi i skolen handler derfor like mye som på en arbeidsplass om tilpasning til individet. Dessverre ser vi at mange skoler og undervisningsinstitusjoner bruker møbler som ikke er tilpasset elevenes alder og høyde. Siden det kan være stor høydevariasjon innad i en klasse, i tillegg til at klasserom ofte brukes av ulike klassetrinn – er det ekstra viktig å innrede med fleksible løsninger og produkter. Bord og stoler som enkelt kan stilles i høyden, og tilpasses både hverandre og brukeren er en god start. Et ergonomisk tilpasset rom stimulere læreprosessen og gir mer opplagte og motiverte elever som orker mer gjennom dagen.

Det å skape et klasserom som støtter læringsprosessen og samtidig kan tilpasses ulike andre aktiviteter. Med hjul på både stoler og bord er det enkelt å ommøblere fra det tradisjonelle klasseromsoppsettet til for eksempel gruppesamarbeid. Et aktivt klasserom er altså et som enkelt kan innredes til ulike soner, som søk, deling, samarbeid, utforsking, pause, stillesone eller lek/bevegelse.

Et annet viktig punkt å ta stilling til er lyddemping. Lydnivået kan til tider være ganske høyt, særlig på de mindre trinnene, og det er viktig å tenke på akustikk og lydabsorbenter for å skape et miljø som stimulerer til læring og fokus. Lydabsorbenter kan henges i tak, stå på gulvet, henges på vegger – eller man kan velge møbler med tekstiler som demper lyden. Ergonomi gjennom lyd kan skape underverker for roen i et klasserom.

Sjekk gjerne ut hva vi har gjort på Eilert Sundt Videregående skole. Der har vi levert møbler med tanke på god ergonomi og læringsutbytte.

Noen helt enkle tips til god ergonomi på skolen:

  • Fleksible møbler som hev/senk-bord og stoler som kan stilles i høyden gir mulighet for alle elever å ha komfortabel og riktig arbeidsstilling
  • Pauser bør brukes ute for å få frisk luft og brukt kroppen
  • Mye skjermbruk kan også gi belastningssskader hos de små. Husk å varier arbeidsmetode og sittestilling.