Valle Bibliotek og Menighetshus

13 september 2018 åpnet Valle kommune nytt folkebibliotek og menighetshus.

Se link : https://www.nrk.no/sorlandet/apner-nytt-bibliotek-1.14207189

Flott nybygg som både kan brukes til kulturformål og menighetsformål ,som kirkekaffe.

Biblioteket er tegnet og prosjektert av Svensson Sivilarkitekter As. Det har et samlet gulvareal på 600 kvadratmeter med bibliotek, møtesal og kjøkken i første etasje og fire kontorer i andre

Bygget er satt opp av Jegteberg Entreprenør AS

Fotograf: Marit S. Kvaale.

Vi takker for leveransen av møbler og inventar til en flott fellesstue i Valle