Tvedestrand videregående skole

Etter fire års planlegging og bygging kan rundt 500 elever høsten 2020 starte skolegangen på en av Norges mest miljøvennlige videregående skoler. 

Fremtidens klasseromsmøblering

For å møte det 21. århundrets krav til fleksibilitet i møbleringen av klasserom, ble det i oktober 2018 gjennomført en todagers workshop fasilitert av University College of Northern Denmark med deltakelse fra Universitetet i Agder, ansatte fra ulike typer fagområder på skolen samt interiørarkitekt og leverandør av møbler. I stedet for å møblere klasserommene med en helt identisk møblering, ble det valgt å blande tre ulike møbelkonsepter for de fleste klasserom. Dette for å kunne endre undervisningssituasjonen til andre undervisningskonsepter raskt, men også gjøre det lettere å finne møbler som passer til ulike elever. 

PM Danielsen takker for oppdraget! Det har vært veldig moro å få være med på! 

https://agderfk.no/vare-tjenester/utbygging/eiendom-og-skolebygg/tvedestrand-videregaende-skole/