Søndeled Skole

Eksisterende skolebygninger er oppført i to perioder. Skolens første bygg ble oppført i 1965, den andre delen av skolen, bestående av 2 klasserom, bibliotek og gymsal med tilhørende rom, er oppført 20 år senere i 1985.

I tillegg til skolefunksjon benyttes denne delen som bygdas Grendehus. Søndeled skole har i dag 113 elever fordelt på trinnene 1-7.

Søndeled skole har vært og skal fortsatt fungere som grendehus, bibliotek og festlokale ved større arrangementer som 17. mai o.l.

Bygningsfløyen oppført i 1965 er i dag revet og erstattet av et nybygg som fremstår lyst, topp moderne og funksjonelt.

Vi er stolte av å ha innredet skolen med funksjonelle og moderne møbler og det «siste» innen de elektroniske tavlene fra Smartboard.