Risørhuset

Risørhuset ble født under strid, men feiret med stil i 1978. Det ble i 2012 startet en omfattende restaurering og ombygning til et nytt Risør hus.

 

Noe er lett synlig, som det fine nye inngangspartiet, ny rommelig foaje og en kraftig utvidelse av biblioteket med et eget litteraturrom.

 

I tillegg til at huset fungerer som bibliotek, kan man også kalle dette Risørs litteratur hus.

 

Bygget er tegnet av arkitekt Einar Myraker i 1978. Myraker har også tegnet det nye Risørhuset som i dag fremstår svært flott for alle sine innbyggere.

 

Vi er stolte av å ha innredet det nye Risørhuset, med moderne og funksjonelle møbler til bl.a. møterom, kontorer, foaje, bibliotek mm.