Østre Agder Krisesenter

Østre Agder Krisesenter flyttet inn i nye lokaler sommeren 2014

Østre Agder krisesenter er et botilbud for kvinner, menn og barn med beskyttelsesbehov. 

Vi er stolte av å ha innredet de nye lokalene for alle de menneskene som kommer til å måtte benytte seg av det tilbudet Østre Agder Krisesenter tilbyr.

Vi takker for leveransen av inventar og kontorutstyr