Østre Agder Brannstasjon

ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 9 kommuner i Aust-Agder.

Den nye brannstasjonen bygges i et såkalt OPS prosjekt (offentlig, privat samarbeid). OPS modellen innebærer at BRG/Kruse Smith står som tomte -og byggeier, i tillegg til at selve stasjonen skal bygges og driftes. Tomt og bygningsmasse inklusive drift og vedlikehold, skal leies gjennom en OPS-avtale over en periode på inntil 35 år.

I følge brannsjef Hans Henrik Bakke er den nye brannstasjonen på Stoa Norges flotteste, mest moderne og best utstyrte brannstasjon!

Vi takker for leveransen av inventar og utstyr i den nye brannstasjonen til Østre Agder Brannvesen.