KVS Lyngdal

KVS Lyngdal har pusset fasilitetene på skolen.

Lyngdal er en koselig by med 8000 innbyggere, omringet av fjorder,jorder og heier. Til tross for størrelsen er byen i rivende utvikling og kjennetegnes av positivitet og satsing på mange områder. Lyngdal er blitt knutepunktet i Lister-regionen, og har et stort utvalg butikker. KVS-Lyngdal er en vidregående skole godkjent etter privatskoleloven. Skolen er en kristen skole, og er eid av Indremisjonsforbundet. Skolen er en integrert del av det vidregående skoletilbudet og har et godt samarbeid med Vest.Agder fylkeskommune. Lyngdal Skolen har også internat med et aktivt miljø, som kjennetegnes av mange fritidstilbud.

Kristen Vidregående Skole Sør - Lyngdal har foretatt en større utbygging for å gjøre fasilitetene enda bedre for elevene, og i den forbindelse har vi hat gleden av å levere nytt komplett inventar til bl.a naturfag og kjemirom. Vi har også levert nye møbler til kantine og senger til internatbygg.

 

Vi takker for leveransen av inventar.