Kragerø Sparebank

Kragerø Sparebank har flyttet inn i nyoppussede lokaler midt i Kragerø sentrum.

Kragerø er Telemarks sørligste kommune med en avstand på 194 km til Oslo og 145 km til Kristiansand. Kommunen har litt mindre en 11.000 innbyggere og har et samlet landareal åp 307km².

Bosettingen er i stor grad konsentrert om enkelte sentra, i byområdet, Helleområdet og Sannidalsområdet.

For øvrig er det spredt bosettning over hele kommunen. Kragerø ble kjøpstad i 1666. I 1960 ble Kragerø kommune slått sammen med Skåtøy og Sannidal. Det er i alt 495 øyer og holmer i skjergården som til sammen degger et areal 36 km²

Ca 6.500 dekar skjærgårdspark og friarealer er sikret for allmennheten. Der er ca 4.000 fritidsboliger i kommunen.

 

Bankens hovedmarkedsområde er Kragerø samnt utflyttende til Kragerøborgere og andre som har tilknytning til Kragerø som f.eks alle hytteeiere.

Alle beslutninger tas lokalt, og har medarbeidere som kjenner Kragerøs næringsliv og privatmarked. Banken er en stor bidragsyter overfor det lokale idretts- og kulturlivet.

Det ble sendt ut børsmelding 26 februar 2016. Da ble Kragerø sparebank og Bamle sparebank slått sammen. Navnet på den "nye" Banken skal være Skagerrak Sparebank. Banken vil ha 4 bankkontorer lokalisert i Kragerø sentrum, Sannidal, på Stathelle og Neset/Skien. Fordelt på disse kontorene er de 69 medarbeidere. Skagerrak Sparebank vil ha en forretnigskapital i størrelseorden 10 mrd NOK og således være en stor eier i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt.

Banken vil også være hovedeier i 3 eiendomsmeglerkontorer i Aktiv-kjeden. Her jobber det i dag 14 personer fordelt på kontorer i Kragerø sentrum, på Stathelle og Neset/Skien.

Den fusjonerte banken vil ha en betydelig markedsposisjon i Nedre Telemark/stor - Grenland.

Hovedmålet med fusjonen er å styrke bankens lokale konkurransekraft, øke lønnsomheten, samt ytterligere å styrke bankenes evne til å bidra til bærekraftig utvikling av respektive lokalsamfunn. Bankene er komplementære på en rekke områder som forventes å gi positive effekter for eier, samfunn, kunder og ansatte.

 

Vi er stolte over å ha levert møbler og inventar i nyoppussende lokaler i Kragerø som har gjennomgående høy kvalitet. Leveranse har bl.a. bestått av ny hoved skranke , glasstavler, tepper , møteroms møbler, miljø/soft og loungemøbler samt flere kjøkken. Innredningen er både moderne og klassisk, hvor stilen holder en gjennomgående "rød tråd"

 

Inventum Sør sammen med representanter fra banken, Bart og Eline fra Point Interiørdesign, stod bak løsningsforslagene av innredning og farger. www.pointdesign.no