Kilden

Kilden er et allaktivitetshus med ungdomskafé og fritidsklubb, kulturskoletilbud innen kunst og drama, samt gratis utleielokaler for lag og foreninger. Vi har bl.a. teatersal, møterom, diskotek og øvingsrom for band.

 

Hovedmålgruppen er ungdom fra 13-18 år, men vi har også tilbud til barn og voksne. Vi ser det som positivt at flere aldersgrupper bruker huset aktivt.