Ugland

J.B. Ugland

J.B. Ugland Holding AS ble etablert 18. september 2000, som resultat av et generasjonsskifte i familieselskapet Andreas Ugland & Sons AS. Eier er Johan Benad Ugland. Konsernet drives i dag av hans sønn, Johan Martin Ugland.

Ugland-familien har i generasjoner vært opptatt av å skape varige verdier. J.B. Ugland utvikler, bygger og drifter bærekraftige boligområder og næringsbygg. Vi viderefører dessuten familiens stolte shippingtradisjoner ved å tilby spesialskip for biltransport. Selskapets kapital forvaltes i et eget investeringsselskap.

Strategi

Å så og høste har gjennom generasjoner vært en leveregel for Ugland-familien. De bryter ny jord, investerer og får ting til å vokse. Slik har de skapt merverdier i jordbruk, handel og skipsfart.

Denne leveregel er kjernen i J.B. Uglands forretningsstrategi. Gjennom langsiktige investeringer i eiendomsutvikling, shipping, finans og kompetansebygging vil selskapet skape varige verdier som løfter landsdelen og gir grunnlag for ny og bærekraftig vekst.

Takk for muligheten til å levere kantine til deres bygg i Jon Lilletuns vei. Kantine til 200 personer hvor de ansatte kan få en god pause i hyggelig omgivelser. Vi var også heldig å få prøve maten fra kantinen. Fantastisk mye godt!