IKT Agder

IKT Agder flyttet inn i nyoppussende lokaler på Fløyheia for deres 60 ansatte høsten 2014

 

IKT Agder - Norges første interkommunale IKT-driftsselskap på to forvaltningsnivå. IKT Agder er leverandør av IKT-tjenester for våre eiere og kunder som blandt annet omfatter utvikling av elektroniske portal tjensester, drift av utstyr,nettverk,forvaltning og drift av applikasjoner samt brukerstøtte. IKT Agder skal styrke kundenes kompetanse på IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være kundens drifts- og innkjøpsselskap.

 

Vi er stolte av å ha innredet de nye lokalene til IKT Agder , med moderne og funksjonelle møbler, til bl.a. kontorlandskap,kantine,stillerom,møterom mm.

 

Vi takker for leveransen av inventar og kontorutstyr