Helsestasjonen i Arendal Sentrum

Arendal helsestasjon er flyttet inn i nye lokaler i Amfi Arena 3 etg.

 

I tillegg til helsestasjonen, er Jordmortjenesten, Barne – og familieteamet, Vaksinasjonskontoret og Helsestasjon for ungdom flyttet inn på helsestasjonen på Amfi Arena.

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har også flyttet inn i nye lokaler i Amfi Arena 3 etg. Vegg i vegg med Helsestasjonen. PPT vil ha arbeidssted både på Amfi Arena og i de ulike oppvekstområdene.

 

Vi takker for leveransen av møbler og inventar.