Hånes Kirke

Hånes Kirke er en arbeidskirke og ble bygget i 1986. Kirken er bygget i leca og har sitteplasser til 280 personer. Arkitekt er Arild Lauvland.

I 1997 ble kirkesalen utsmykket av Borgny Svalastog. Hele fondveggen (veggen bak alteret) fikk utsmykning og kirken fikk kirketekstiler.

Her kan du lese mer om symbolikken og bakgrunnen for utsmykkingen av fondveggen.

I 2005 ble kirken bygd ut med stor festsal, nytt funksjonelt kjøkken og flere grupperom.

Kirken fikk nytt orgel i 2010 bygget av Grönlunds orgelbyggeri i Sverige.

Da Hånesområdet ble utbygd på 1970 tallet lå det under Randesund menighet, etter hvert ble det et behov for befolkningen med egen kirke på Hånes. Med tomt fra kommunen, innsamlede midler og lån og en stor dugnadsinnsats ble arbeidet satt i gang. I 1986 stod bygget ferdig og i 1994 overtok kommunen kirkebygget og driften.

Vi hos PM Danielsen takker for hyggelig oppdrag å er stolt over å få levere stoler til Hånes Menighet.