Grimstad Bibliotek

Grimstad Kommune fikk nytt folkebibliotek på en av byens flotteste tomter.

Rundt biblioteket skal det anlegges nye parkområder, og sammen utgjør prosjektet et stort løft for Grimstad sentrum.

Bygget er satt opp av AF Gruppen sammen med arkitektene Helen & Hard.

Bilder krediteres fotograf Helge Eek for BS Eurobib.

Inventum Sør PM Danielsen Kontorutstyr AS takker for leveransen av møbler, inventar og multifunksjonsmaskiner.