Fylkesmannen i Aust Agder

Fylkesmannen er lokalisert flott beliggende på Fløyheia i Arendal.

Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere sammfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for å utføre dem.

Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvalting, undervisning og helse.

Fylkesmannen er en viktig rettssikkerhetsinstans, som klagemyndighet for kommunalt enkeltvedtak og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen.

Det ble foretatt en oppussing av resepsjonsområdet i 2013.

Vi er stolte av å ha innredet med nytt inventar i respesjonsområdet, som når fremstår tidsriktig, stilrent og moderne.

Interiørarkitekt MNIL Mona Rist hos Alpha Arkitekter, stod bak løsningsforslagende av innredningen og farge.