Fagskolen i Agder er en offentlig fagskole i Agder. Skolen er en sammenslåing av Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets fagskole Grimstad i 2020. Skolen tilbyr undervisning innen tekniske fag, maritime fag, helse- og oppvekstfag, og industrifagskolen. I august 2022 fikk skolen nytt skolebygg i Grimstad.

Vi hos PM Danielsen er stolte av å ha fått levere møbler til Fagskolen. Tusen takk! Ønsker dere lykke til med ny skole og oppstarten!  

Dine karrieremuligheter

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. For å komme inn på en fagskole må du ha bestått videregående opplæring, eller ha tilsvarende realkompetanse.

Et gjennomført studium på fagskolen vil gi deg oppdatert faglig kunnskap utviklet i tett samarbeide med både næringsliv og kommunal sektor. Utdanningene er praksisnære slik at du kan ta i bruk kompetansen uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskolen er aktuell for både deg som ønsker faglig påfyll for å kunne fungere best mulig i eksisterende stilling og deg som ønsker andre typer stillinger innen eget fagfelt.