Evje Fengsel

Inventum Sør P M Danielsen Kontorutstyr As er stolte over å ha levert møbler/inventar og projektorer til Arendal fengsel avdeling Evje.

 

Fengselet på Evjemoen har 20 plasser for innsatte. Det nye fengselet og den nye overgangsboligen her i landsdelen skal bidra til å nå regjeringens mål om å få bort soningskøen for straffedømte.

Fengselet har såkalt åpen soning. Dette prosjektet vil også gi økt kapasitet for straffegjennomføring i Rogaland, Vest-Agder og Aust- Agder fylke, heter det i en pressemelding fra Justisdepartementet.