Eureka II

I Oktober 2012 leverte vi innredning til Eureka I, Voksenopplæringen, Eureka Kompetanse, Vitensenter, Etableringsenteret IKS og Husbanken.

I 2014 stod ytterligere 8.000 m2 på plass, Eureka II. Vi leverte da innredning til Vitensenteret og Eureka Voksenopplæringa.

Eureka Kompetanse tilbyr et opplæringsmiljø, som skreddersyr opplegg mot for eksempel ledergrupper innen helse og omsorg, barnehageledere, veiledere for lærlinger og prosjektledere for bygg og anlegg.

I tilegg blir de en serviceskole.

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelse og løringssenter for barn og unge i realfag og teknologi.

Vitensenteret ble startet i 2012, og i desember 2012 åpnet de i nye lokaler i "Kunnskapshavna" i Arendal Sentrum. I 2014 gjenåpner de i nye og større lokaler i Eureka II bygget. Utstillingslokalet med interaktve installasjoner og eksperimenter er åpent for alle.

Hele kunnskapshavna bygges ut av private investorer. Mesteparten av arealen er leid ut til private bedrifter , som alle har det til felles at de trenger kompetent arbeidskraft, og ønsker seg mer plass og moderne lokaliteter.

Men også Arendal kommune er en viktig leietaker og pådriver. Kommunen har gjennom flere år satset tungt på utviklingen av innholdet i prosjektet , og har leid seg inn i 4 etasjer o Eureka I.

Arendal kommune ønsker gjennom sitt engasjement i Sørlandets Kunnskapshavn å gjøre etter-og videreutdanning og basiskompetanse lett tilgjengelig for den voksne del av befolkningen, gjennom et stort lokalt engasjement og nye samarbeidsformer- dette i tett dialog med markedet.

Vi takker for leveransen av møbler og inventar.

Interiørarkitekt MNIL Mona Rist hos Alpha Arkitekter , stod bak løsningsforslagene av innredning og farger.