Dahlske VGS

Dahlske videregående skole er en kombinert fylkeskommunal skole som ligger i Grimstad.

Skolen har ca 730 elever som fordeler seg på syv utdanningsprogrammer og ca. 130 ansatte.

Vi leverte all innredning til skolen da den flotte skolebygningen i Lillesandsvegen ble tatt i bruk i 2006.

Det ble foretatt en oppussing av personalrom og elevkantine i 2013.

Vi er stolte av og da også innrede med nytt inventar til skolen i moderne og spennede lokaler.

Interiørarkitekt MNIL Mona Rist hos Alpha Arkitekter, stod bak løsningsforslagene av innredningen og farger.