Arendal VGS

 «fra sliten gymsal til lekker kantine»

Sommeren 2015 leverte vi innredningen til den nye kantina på Tyholmen i Arendal.

134 år med svettelukt og surt gymtøy er byttet ut med friske salater og fristende varmretter når gymsalen på Arendal vgs. Tyholmen er blitt lekker kantine,fortsatt med gamle klatretaukroker i taket. Det er få år siden gymnastikksalen fra 1881 var i daglig bruk. Daglig bruk blir det fortsatt , men til noe helt annet.

I forbindelse med styringsdialogen i 2012 ble idèen om ny aula og elevkantine ved Arendal vidregående skole på Tyholmen drøftet. Både Fylkesrådmannen og daværende utdanningssjef viste stor velvilje til tanken, og en prosess ble påbegynt for å få dette realisert. I tillegg ivret det daværende elevrådsstyret for et nytt kantinetilbud i nye omgivelser.

Nå er planene realisert takket være god bistand fra fylkesbyggesjefen og hans stab. Dette har vært et godt spleiselag hvor utgiftene er delt mellom fylkeskommunal bevilgning og midler fra eget budsjett. Tanken bak den nye kantina har vært et flott fremtidig elevtilbud hvor både nyskapning og tradisjon blir tatt godt vare på. Kantina skal utgjøre en viktig faktor i elevenes skolehverdag og bidra til trivsel.

Vi takker for en leveranse av møbler og inventar i et meget spennede prosjekt.

Inventum Sør sammen med Interiørarkitekt Torunn Hegerlund, og skolens prosjektleder Marit K. Hoflandsdal stod bak løsningsforslagene av innredning og farger.