Åmli Rådhus

Åmli Kommune fikk nytt Rådhus til over 40 millioner. Utenfor rådhuset lyser konglene utformet av kunstnerparet Kyrre Andersen og Liv Anne Lundberg folk velkommen.

Furu, nærmere bestemt lokal malmfuru behandlet i jernvitriol, går igjen i veggene til det flunkende nye rådhuset i kommunen.

Bygget er tegnet av RATO ARKITEKTER AS v/arkitekt Julian Mansbridge og interørarkitekt Lehong Yang

Vi takker for leveransen av møbler og inventar.