Agder Energi

Et spennende og innovativt bygg med plass til alle.

 Agder Energi har bygd nytt bygg på Kjøita i Kristiansand med arbeidsplasser for ca. 500 personer fordelt over 5 etasjer.

 Det var en målsetting at bygget skal oppnå energimerke A i energimerkeordningen som skal innføres i Norge med bakgrunn i EUs bygningsenergidirektiv.

 Agder Energi og KNAS har vedtatt et energimål for prosjektet på ca.80 kWh/m2/år som tilsvarer en halvering av energiforbruket iht. krav satt av norske myndigheter.

Konkurranseprosjektet ble i 2008 forstørret med en etasje og ytterligere en parkeringskjeller.

 Agder energi står på listen til Enova som forbildeprosjekt.

 Inventum Sør og Aarsland Møbelfabrikk ble i stor konkurranse valgt til å levere inventar til bygget.

 Leveransen besto av komplett kontorløsning med møterom, kantine, sosiale soner med mer.

 Oppdraget var stort, med krav til presis levering, nøyaktighet, god logistikk, tydelig miljøprofil, varer med høy kvalitet og riktig design.

 Dette klarte vi utmerket i samarbeid med Agder Energi, Rambøll og LINKSIGNATUR Arkitekter.

 

Vi takker for oppdraget.