TreCe

Leverandørens hjemmeside

Vi er en av Nordens ledende leverandører av lagringsmøbler. Vi har oppnådd denne posisjonen ved stadig utvikling. Med over førti års erfaring har vi sammen med kundene kunnet samle mye kunnskap, og opp gjennom årene har vi lært hva som fungerer. Vår lange erfaring sammen med et sterkt innovasjonslyst driver oss fremover og skaper forutsetninger for stadig å utvikle nye smarte designløsninger.
Vi har hovedkontor og et utstillingslokale i Norrköping samt et utstillingslokale i Stockholm og Oslo.

Historien

TreCe AB er et familieeid selskap som har vært i drift siden 1973. TreCes ble startet av Göran Carnock i 1973, da TreCe produserte lagrings- og arkivhyller i furu.
I 1978 sluttet Görans to sønner Claes og Anders Carnock selskapet. Sammen med Göran Carnock var det nå tre Carnock i selskapet; derav navnet TreCe, de tre C-ene. Som et resultat av den økende etterspørselen utviklet selskapet i både størrelse og sortiment til å ha et komplett lagringsområde for kontorer og det offentlige miljøet.

 

Samarbeid

Vi verdsetter kundenes meninger høyt fordi de gir oss viktig innsikt i hvilke produkter vi trenger å utvikle for å imøtekomme markedets etterspørsel. Når vi starter et prosjekt, er vi derfor nøye med å undersøke hva behov er og å utvikle en plan for hvordan vi kan løse dem sammen. Ved å jobbe tett kan vi sikre at kundens tanker og ideer blir inkludert fra første samtale til det ferdige prosjektet.

 

 

Med bærekraft som en del av vårt DNA

Hos TreCe ønsker vi å gjøre det enkelt for våre kunder å ta bærekraftige valg. Derfor legger vi stor vekt på å produsere produkter med lav miljøpåvirkning, høy kvalitet og som er produsert under rimelige forhold.

Hvordan jobber TreCe for å redusere innvirkningen på omverdenen til våre produkter?

Vi føler et stort ansvar for både miljøet og langsiktige bærekraftige produkter. Helt fra starten har vi fokusert på bærekraft, det er i vårt DNA. I dag legger vi like stor vekt på bærekraft som det økonomiske når det gjelder valg av alt fra materialer til partnere. Siden vi ikke produserer våre produkter selv, blir valg av partnere og at det er åpenhet i hele kjeden enda viktigere.

Fordi vi stiller høye krav til oss selv når det gjelder å redusere vår miljømessige og sosiale påvirkning, stiller vi naturlig nok de samme kravene til våre partnere. Alt for at våre kunder skal føle seg trygge på at de tar et bærekraftig valg når de velger produktene våre.