Røros Produkter

Leverandørens hjemmeside

Om oss

Vi jobber med mange materialer, så som stål, aluminium, plast og treverk, og skreddersyr løsninger som tilfredsstiller kundenes og brukernes behov. Gjennom vårt samarbeid med dyktige produktdesignere får kundene de riktige løsningene.

Vi er stolte over de vi lager, men jobber konstant for å bli enda bedre og at vi utvikler oss faglig. Til enhver tid arbeider vi med nye utviklingsprosjekter for å kunne tilby gode, miljøvennlige og tidsriktige løsninger. Systematikk og langsiktighet er våre fremste kjennetegn, og vi setter tydelige og høye mål, som samtidig er realistiske – både når det gjelder investeringer, omsetning, resultater, kvalitetssikring og arbeidsmiljø.