Osnes

Leverandørens hjemmeside

Osnes jobber kontinuerlig med det vi kaller funksjonell design. "Suksess avhenger av evnen til å tilpasse seg forandring." Vi har stor oppmerksomhet på nettopp dette faktum. Sammen med vår nordiske partner Lintex, jobber vi kontinuerlig for å tilpasse oss de signaler og ønsker som markedet gir. Dette kombineres med en årvåkenhet til trender og viktige premissgivere i vårt primærmarked