NCP

Leverandørens hjemmeside

NCP er lokalisert på Hemnesberget ved Helgelands kysten i Nord-Norge, og leverer bærekraftige møbler fra resirkulert materiale gjennom innovasjon og design.

 

Hos Nordic Comfort Products (NCP) investerer vi i miljøet og vår fremtid ved å gjenbruke plast og stål fra lokal industri for å produserer våre produkter i samme område. Vårt kontor og produksjon ligger på Helgelands kysten, i Nord-Norge. Her designer og produserer vi bærekraftige produkter, hvor vi gjenbruker både stål og plast fra lokalindustrien. Vi samler slitte fisk, tau og rør fra lokale oppdrettsselskaper som Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea, og gir de brukte materialer en ny hensikt.

 

Respekt for naturen

Hos NCP ser vi en stor ære i å ta vare på vårt land, respektere naturen og dermed skape bevissthet om lokal sirkulær økonomi og miljøproduksjon.

 

NCP produserer og selger møbler for offentlige miljøer. Våre kunder inkluderer skoler, hoteller, restauranter og bedrifter.