Mizetto

Leverandørens hjemmeside

Gründerne Malin og Richard Muskala driver det svenske selskapet med visjonen om å utfordre alles nysgjerrighet med leken, fleksibel og tilgjengelig design.

En modig ambisjon som strekker seg langt utenfor Skandinavias grenser. Med egen produksjon og sammen med lokale partnere, bringer Mizetto smålandsk møbeltradisjon inn i nåtiden.