Martela

Leverandørens hjemmeside

Martela er en familiebedrift grunnlagt i 1945.
De planlegger og implementerer brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. De jobber ut fra tanken om at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.

I løpet av årene har de gått fra å være en ren møbelprodusent til å bli en partner i utvikling av arbeids- og læringsmiljøer. Deres produkt- og tjenesteutvalg dekker hele livssyklusen til lokalene helt fra spesifikasjon av behov til optimalisering under bruk.

Måleter å tilby kundene den beste kvaliteten og servicen innenfor bransjen. Arbeids- og læringsmiljøene som er planlagt og implementert av Martela forblir moderne og fungerende langt inn i fremtiden.