Lekolar

Leverandørens hjemmeside

Om Lekolar

 

Gjennom et aktivt og forebyggende kvalitetsarbeid skal Lekolar bidra til et bedre miljø og høyere kvalitet. Dette omfatter også et godt arbeidsmiljø og god helse for Lekolars medarbeidere.

Lekolar har i over 40 år tilbudt produkter til barnehage og skole, og har i alle disse årene gjenspeilet et tydelig fokus på kvalitet, miljø og læreplaner/rammeplaner. Gjennom løpende utvikling og forbedring av produkter og tjenester tilpasset kunders behov, skal Lekolar beholde og helst styrke tilliten hos kunder, leverandører og deres ansatte. Kvalitet er det aller viktigste konkurransefortrinn, og det viktigste målet for kvalitetsarbeid, er økt kundeverdi. Gjennom å håndtere tilbakemeldinger systematisk, og gjennom dokumentert dialog med kundene, skapes en oppdatert, engasjert og kunnskapsrik organisasjon som stadig gjør virksomheten bedre.

Lekolar velger leverandører med omhu og med et sterkt fokus på langsiktige leverandørsamarbeid med tydelige og målbare kvalitetsmål. Som leverandør til Lekolar er det også uhyre viktig at virksomheten er sosial, etisk, miljømessig og økonomisk bærekraftig.

Miljørelaterte spørsmål er viktig Lekolar og dette har det vært fokusert på i mange år. Produktene brukes av de viktigste menneskene i verden, nemlig barna, og Lekolar har bestemt seg for å ta ansvar for miljøet for generasjonene som kommer etter.

Forretningsidéen går ut på å tilby de produktene som barnehage og skole trenger for å utvikle sine læringsmiljøer. Et langsiktig miljøperspektiv med miljøtilpassede prosesser og rutiner spiller en viktig rolle i læringsmiljøer.

Produkter