Infinitiv

Om Infiniti

Infiniti ble opprettet i 2008 av OMP Group, og er et merke av hjemmetilbehør og tilbehør til møbler. Lo status dinamico del brand guida la scelta di prodotto ed ispira un «fare arredamento» alternativo nel design, nei materiali e nelle ispirazioni, guardando ai trend di mercato e cercando al tempo stesso di influenzarlo. Merkets dynamiske status guider valg av produkt og inspirerer til en alternativ "møblering" innen design, materialer og inspirasjoner, ser på markedstrender og samtidig prøver å påvirke det. Infiniti parla ad un pubblico mondiale e trasversale, per età, cultura e attitudine. Infiniti snakker med et globalt og tverrgående publikum, etter alder, kultur og holdning. Comunica colore, curiosità ed interesse a conoscere il mondo per arredarlo con sapienza e gusto italiano. Kommuniserer farge, nysgjerrighet og interesse for å kjenne verden for å gi den italienske visdom og smak.

Produksjonen er lokalisert i 3 produksjonsanlegg, alle innen 6 km fra hovedområdet, der plast, stål og tre produseres.