Bwell

Leverandørens hjemmeside

Bwell hjelper bedrifter å redusere stress og tretthet på arbeidsplassen, samt legge til rette for mindre stillesitting og mer aktivitet.
De har lang erfaring med helsefremmende arbeid, og fokuserer på overskudd og produktivitet i hverdagne

Bwell leverer enkle og effektive løsninger som gir langtidsfriske medarbeidere, og de ønsker å dele erfaring, tips og gode verktøy som gir balanse mellom aktivitet og hvile.