Scan Sørlie - Frontpanel


Scan Sørlie - Frontpanel

Scan Sørlie - Frontpanel brukes der det er mer eller mindre fritt innsyn inn under arbeidsplassen. Den gjemmer det meste av ledninger og annet som ofte befinner seg under bordplata, samtidig som den også skjermer den som sitter på plassen.

Kategori: Tilbehør
Produsent: Scan Sørlie