Slik får du friske medarbeidereKorrekte ergonomiske forhold på arbeidsplassen bidrar til økt konsentrasjon og produktivitet, forebygger fravær og gir friske medarbeidere. Derfor lønner det seg alltid å ta høyde for ergonomi i utforming av arbeidsplassen.

Læren om hvordan du tar vare på kroppen
Ifølge Store norske leksikon er ergonomi en «betegnelse på forskning og praktiske tiltak som har til hensikt å tilpasse maskiner og arbeidsredskaper til de menneskene som skal betjene dem». Ergonomi kan derfor beskrives som læren om hvordan du best mulig tar vare på kroppen din.

Utsetter vi kroppen for langvarig og ensformig arbeid, for eksempel ved feil sittestilling over lengre tid, kan vi få belastningslidelser. Aktiviteter som hver for seg ikke ansees som tunge, kan over lengre tid påføre en høy totalbelastning som resulterer i skader. Alle medarbeidere har individuelle behov og det er stor forskjell på hva kroppen trenger og hvilken belastning den tåler. Kontorutstyret skal ikke bare se bra ut, men må ha universell utforming med løsninger som passer for hver enkelt medarbeider – så langt det er mulig.

Viktigste grunn til sykdom og fravær på arbeidsplassen
Dårlige ergonomiske forhold på arbeidsplassen er en av de største grunnene til sykdom og fravær. I følge Arbeidstilsynet har 40 prosent av sykmeldingene i Norge en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. De oppgir at noen av de største risikofaktorene for utvikling av slike plager er ensformig arbeid, uheldige arbeidsstillinger, feil lyssetting og ubehagelig støy, i tillegg til mistrivsel og tidspress.

Riktig sittestilling og ergonomisk tilpassede stoler gjør underverker på arbeidsplassen. Her vises stolen Backapp 2.0.

Riktig sittestilling og ergonomisk tilpassede stoler gjør underverker på arbeidsplassen. Her vises stolen Backapp 2.0.

Bedrifter kan spare både tid og penger ved å innføre ergonomiske tiltak og forebygge slike sykemeldinger. En undersøkelse fra 2010 av SINTEF for NHO viser nemlig at en ukes sykefravær koster bedriften i gjennomsnitt 13 000 kroner. I tillegg kan korrekte ergonomiske forhold bidra til økt konsentrasjon og produktivitet.

De beste ergonomiske løsningene
Ergonomiske løsninger finnes for alt fra musematter og støyskjermingsløsninger til kontorstoler og hev/senk-bord. Vi har funnet leverandører som har spesialisert seg på ergonomiske produkter på arbeidsplassen. Vi kan hjelpe med å tilrettelegge gode og riktige ergonomiske løsninger, slik at sykemelding kan unngås, eller gjøres så kortvarig som mulig. Dette lar seg gjøre med dagens spekter av hjelpemidler og produkter under forutsetning av riktig tilpasning, bevisstgjøring og opplæring av brukeren.

Resultatet er friske medarbeidere med økt konsentrasjon og produktivitet!