PM Danielsen 125 årPM Danielsen har en lang historie på Sørlandet - fra oppstarten i 1895 frem til 125-årsjubileet i 2020. Det hele startet i det små, og vi har vært gjennom en spennende utvikling frem til PM Danielsen slik du kjenner oss i dag. 

Starten på det hele

PM Danielsen kontorutstyr første forretning lå plassert i Torvgaten.

Peder Mikal Danielsen ble født i Arendal 5. januar 1865. Etter konfirmasjonen gikk han en kort tid i lære hos Arendal Boktrykkeri. Derfra var ikke hoppet så stort til bokhandlerfaget. I 1882 fikk unge Danielsen jobb hos J.S Fabricius. Her var han lenge yngstemann, men det så ikke ut til å plage Danielsen. Han var kommet til et miljø hvor han trivdes, og som skulle danne grunnlaget for hans videre virksomhet. Her ble han godt kjent med datidens bokhandlerfaget og med kunder. På den tiden var bokproduksjonen liten. Det var heller ikke så mange forfattere å holde rede på. Kjente navn som Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie solgte bra, og det kom ofte kasser med bøker fra København med de fire store.

Lønnen hans var i begynnelsen ikke så stor. Som yngstemann i forretningen hadde Danielsen en tid 12 kroner i måneden. Men det skulle forandre seg. Han fikk nemlig anledning til å tjene litt ekstra, få provisjon når han ved siden av sitt egentlige arbeid klarte å skaffe kjøpere på verker som kom i subskripsjon. Dette arbeidet tok Danielsen alvorlig. Han drev iherdig på, og det ble straks noen kroner i fortjeneste. Etter hvert økte ekstra- inntekten mer og mer slik at månedslønnen økte med 6 -8 kroner. Tilslutt hadde han kommet opp i 12 kroner ekstra

Torvgaten i 1895

Torvgaten i 1895

1. februar 1895 startet Peder Mikal for seg selv. Han var klar over at dette ville medføre hard konkurranse. Arendal hadde på den tiden 2 bokhandlere ved siden av Fabricius.

Danielsen begynte forsiktig i de enkle lokalene. Butikken besto av et forholdsvis lite rom med et mindre bakværelse. Det første året hadde han bare søstersønnen Even Myhre som hjelpegutt. I begynnelsen hadde Danielsen smått med midler. Men hadde han lite med penger, så hadde han en egen personlig kraft og styrke. Danielsen var en dyktig forretningsmann. 

Interiør fra rammefabrikken ca. 1911

Interiør fra rammefabrikken ca. 1911

I 1897 flyttet PM Danielsen forretningen tvers over gaten til den bygningen som i dag går under navnet " det rosa huset" Skulle forretningen få fremgang måtte den ha større lokaler. Danielsen var klar over at han trengte mer plass både i butikken og til varelager. Han begynte derfor å se seg om etter nye lokaler. Da han fikk vite at en manufakturforretning i Espelands gård på andre siden av gaten skulle slutte, var han raskt ute og fikk sikret seg lokalene. I 1897 flyttet han hele forretningen dit. Nå hadde han fått større plass. Da ble det fart i omsetningen. Danielsen var fortsatt like økonomisk. Det meste han tjente la han i forretningen, brukte oppsparte midler ti stadig å gjøre nye forbedringer. Hans personlige forbruk var meget beskjedent. Det var forretningen og dens tarv han først og sist hadde i tankene. Det var ikke mangel på nye og lønnsomme ideer.

En bedrift i fremgang

Danielsen hadde stadig nye ideer. En av disse ble satt ut i livet da han begynte med musikkhandel. Der solgte han instrumenter, plater og noter i godt utvalg. Blant annet var slaget stort av pianoer.

På flyttefot igjen

Forretningen fortsatte å ekspandere. Lokalene ble igjen for små og i 1905 flyttet den til konsul Boes gård ved Torvet.

Boes gård ved Torvet 1905

Boes gård ved Torvet 1905

Ved Torvet fikk de forskjellige avdelingene god plass. I 1913 måtte imidlertid rammefabrikken og musikkhandelen flytte, og de ble da skilt ut som særskilt forretning. Rammefabrikken ble overtatt av Daniel Danielsen., som hele tiden hadde drevet den og som fortsatte for egen regning under firma Arendals Rammefabrikk og kunsthandel. Musikkhandel fikk over til et aksjeselskap og ble drevet frem til 1927. samtidig ble et leiebibliotek, som var drevet i noen år, lagt ned da det ikke lenger var plass til det.

I mange år, frem til omkring 1920 drev PM Danielsen med konsert- og teaterbyrå. De fleste teaterselskaper og turneer, sangere og musikere som ga forstillinger i byen, brukte ham som arrangør. 

I 1912 begynte Danielsen med engrossalg av papir. Dette bar frukter og etter en kort til omfattet salgs området hele Aust Agder fylke. Etter hvert også store deler av nabofylkene. Forretningen fikk en vesentlig del av kjøpmennene i dette distriktet som sine kunder. Den første tiden ble varer kjørt ut med hest og vogn, senere var han blant de første som gikk til innkjøp av biler.

Medlemskap i grossistforbundet

I 1935 ble Danielsen tatt opp som medlem av grossistforbundet- en ny milepel var nådd. 

Det var ikke bare engrossalget som hadde skaffet forretningen kunder på bygdene. Allerede lenge før var PM Danielsen et kjent navn i distriktene. Det ble levert varer til en rekke kommuner, kommunale institusjoner og skoler. At PM Danielsen var viktig for omlandet fikk man et tydelig bevis på under et fylkesting. Da besøkte en rekke ordførere forretningen sammen med mange av bygdenes kjente menn. Det var neste umulig å få på plass til de mange tilreisende på byens hoteller. Danielsen sørget da for privat innkvartering av en hel rekke ordførere. Dette eksempelet forteller tydelig at Danielsen må ha hatt helt spesielle egenskaper og at han verdsatte bygdenes menn høyt som kunder.

Flytting og utvidelse

PM Danielsen har vært med på mange reiser innen sortiment, flyttet og utvidet lokalene i tiden mellom 1935 og 1984.

I 1984 ble det bygget et moderne pallelager. Med den ekspansjonen PM Danielsen hadde for varer og utstyr innenfor kontorsektoren, var det nødvendig med romsligere og mer rasjonelle lokaler enn det man hadde muligheter for i sentrum.

Høsten 1993 flyttet PM Danielsen avdelingen for kontormøbler og kontormaskiner fra sentrum til Stoa.

Engrosavdelingen for kontorrekvisita, mykpapir og hygieneprodukter blir også i sin helhet administrert fra virksomheten på Stoa.

PM Danielsens avdeling for kontormøbler og kontormaskiner høsten 1993.

PM Danielsens avdeling for kontormøbler og kontormaskiner høsten 1993.

Jubileumsåret 2020

Året 2020 feirer PM Danielsen 125 år. Som litt av historien viser her, har PM Danielsen vært med på stor utvikling og fulgt med i tiden. Vi har hele veien hatt et sunt og godt forhold til økonomi og vært en god servicebedrift for våre kunder i Agder.

I dag er PM Danielsen i flotte lokaler på Stoa Arendal og Travparken i Kristiansand. PM Danielsen er i dag din lokale forhandler inne interiør og kontormaskiner til næringslivet og offentlig sektor. Fra norske kvalitetsmøbler til det ypperste av italiensk design. Vi leverer et bredt spekter av kvalitets løsninger – fra klassisk stil til trendsettende design med spennende bruk av former, farger og materialer. Vi er 18 ansatte som jobbe på Sørlandet. Vårt distribusjonssystem består av 14 varebiler av forskjellige størrelser som server kunder på hele Sørlandet.

Bedriftsbesøk hos PM Danielsen - Inventum Sør.

Bedriftsbesøk hos PM Danielsen - Inventum Sør.

Dette er er tradisjonsrik bedrift i Arendal, som nå også har et flott kontor i Sørlandsparken. Bedriften hevder seg meget godt og er i stadig utvikling i forhold til kontormøbler, kopimaskiner, og møbler til skoler og barnehager. De jobber hardt for å tilby kundene kvalitetsløsninger, og har veldig mange solide kunder på Sørlandet.

Roger Ribe daglig leder, Per Michael styreformann, Kåre Andersen næringssjef, Robert Nordli ordfører og Ragne Evensen avdelingsleder.

Vi gjør gode arbeidsplasser enda bedre!