Rammeavtale med OFA

Inventum Sør og Ricoh inngår rammeavtale med OFA

Ricoh skal levere multifunksjonsmaskiner,printere og kortløsninger til Agder-kommunene.

Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) har signert en rammeavtale med Ricoh og Inventum Sør om kjøp av multifunksjonsmaskiner,printere og kortløsninger for sikker utskrift. Avtalen er på to år med opsjon på ytterligere to år, og den har en verdi på ca. 15 millioner kroner i kontraksperioden.

Hensikten med rammeavtalen er å standardisere maskinparken, spore forbruk, redusere utskriftsmengde og øke dokumentsikkerheten.

Ricoh og Inventum Sør vil også fungere som rådgivere som gir anbefaling om endringer i maskinpark og programvare.

Avtalen skal betjenes av Ricohs avdeling i Kristiansand (Vest-Agder) og Inventum Sør P M Danielsen Kontorutstyr AS (Aust-Agder)

OFA er et innkjøpssamarbeid som består av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune, 24 kommuner og 10 kommunale og statlige selskaper.

Om OFA

Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et organ for felles innkjøpstjenester , felles inngående av rammeavtaler for varer og tjenester, og organ for veiledning og rådgivning hos de deltakende parter og lover for leverandørutvikling.

OFA er med utgangspunkt i offentlig virksomhet åpen for tilslutning fra alle kommune og fylkeskommunene på Agder eller i umiddelbar nærhet til Agder.

Kommunale og interkommunale enheter organisert som egne rettssubjekter kan være assossierte medlemmer , og i tillegg kan andre offentlige instaner delta i samarbeidet.

Samarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27. Samarbeidet er formelt etablert 16.juni 2005 med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og 24 kommuner som deltagere, samt 10 andre kommunale og statlige enheter.

Om Ricoh

Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca 200 land og regioner.

I regnskapsåret som ble avsluttet 31. Mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en gloval omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon. Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.