Macgregor & IF Skadeforsikring

Macgregor

 

Inventum Sør P M Danielsen Kontorutstyr AS  og Ricoh vant stor ordre på 25 Ricoh multifunksjonsmaskiner til Macgregor i Arendal

MacGregor Pusnes AS er en ledende global leverandør av marine og offshore produkter, og har vokst til å bli en verdensledende innen design, engineering og levering av Pusnes Deck Machinery og Porsgrunn Steering Gear for marine applikasjoner, og Pusnes Fortøyning og Loading Systems for offshore industrien.


Preferred Partner

Målet med MacGregor Pusnes AS er å være mer enn bare en leverandør. Selskapets visjon er å være kundenes foretrukne partner, basert på evnen til å forstå sin virksomhet og tilføre verdi til sine prosjekter.

 

If Skadeforsikring

 

Inventum Sør P M Danielsen Kontorutstyr AS og Ricoh er blitt valgt som leverandør av multifunksjonsmaskiner til IF forsikring.

Vi takker for tilliten. 10 maskiner med Safecom løsning er levert ut til If kontorene i Aust Agder.

IF er et rendyrket skadeforsikringsselskap med en integrert nordisk organisasjon og virksomhet. If har rundt 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum, og omkring 6 700 ansatte. 1600 av disse arbeider i Norge.

If tilbyr hele bredden av skadeforsikringsløsninger og -tjenester, for alt fra privatpersoner til globale industriselskaper. Ifs virksomhet er delt inn i forretningsområdene Privat, Bedrift, Industri samt Baltikum.

Totalt tilsvarer Ifs markedsandel en femdel av det nordiske markedet, noe gjør If til Nordens ledende forsikringsselskap